ទំនាក់​ទំនង​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជ​កម្ម 023​67 67 687 / 086 94 84 83

អ្នកលក់ (5 position)

January 6, 2018

Company: NTL Technology NTL_logo
Job type: Full-Time
Job category:
Salary:
Location:
Job expires in

Job Description

Job Requirements

NTL Technology ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែកលក់ជាបន្ទាន់ ចំនួន 5នាក់ដោយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។

 • អ្នកលក់ និងទីផ្សារ
  • ពេលវេលាធ្វើការ :           ពេញម៉ោង
  • ចំនួនបុគ្គលិក :           5នាក់
  • ទីតាំង :           រាជធានីភ្នំពេញ
  • ភាសា :           អង់គ្លេសនិងខ្មែរ
  • ភេទ :           ប្រុស/ស្រី
 • ទំនួលខុសត្រូវការងារ
  • ស្វែងរកនិងកំណត់ឱកាសនៃការលក់
  • កំណត់ការណាត់ជួបជាមួយនឹងអតិថិជន
  • ធ្វើបទបង្ហាញអំពីផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនទៅកាន់អតិថិជនថ្មីៗ
  • ធ្វើការរៀបចំតារាងតំលៃផលិតផលនិងលក់ឲ្យអតិថិជន
  • ធ្វើទីផ្សារផ្ទាល់
  • ទំនាក់ទំនងនិងយកពត៌មានថ្មីៗពីអតិថិជន
  • ធ្វើរបាយការណ៍អោយអ្នកគ្រប់គ្រង់
  • បង្កើនការលក់អោយដល់គោលដៅ
 • តម្រូវការការងារ
  • បញ្ចប់ការសិក្សាមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឬជានិស្សិត
  • ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ការងារផ្នែកលក់និងទីផ្សារចាប់ពី ១ឆ្នាំឡើងទៅ
  • មានទំនាក់ទំនងល្អនិងអាចធ្វើការជាក្រុមបានល្អប្រសើរ
  • មានការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ ទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ និងមានការព្យាយាមនឹងការងារ
  • មានចំណេះដឹងលើ Internet and Email.
 • អត្ថប្រយោជន៍
  • ទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលជំនេញផ្នែកលក់បន្ថែម
  • ប្រាក់ថ្លៃសាំងនិងកាតទូរសព្ទ័
  • ទទួលបានឯកសណ្ឋានពីក្រុមហ៊ុន
  • ទទួលបានប្រាក់លើកទឹកចិត្ត
  • ទទួលបានការធានារ៉ាប់រងសុខភាព
  • ទទួលបានប្រាក់ខែខ្ពស់សមនិងសមត្ថភាព
 • របៀបដាក់ពាក្យ

បេក្ខជនដែលចាប់អារម្មណ៍សូមដាក់ C.V, cover letter រួមទាំងការរំពឹកទុកប្រាក់ខែនិងរូបថត ជាមួយនិងឯកសារផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធ សូមផ្ញើទៅកាន់ អ៊ីម៉ែល : info@ntltechnology.net / sale@ntltechnology.net

Website: www.ntltechnology.net

Address:  #67A, St.160, Sangkat Teuk Laak II, Khan Toul Kork, Phnom Penh.

ផុតកំណត់ :រហូតដល់គ្រប់ចំនួន

បេក្ខជនភេទស្រីមានអាទិភាព។

សំរាប់ពត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងទៅកាន់ 023 88 09 21/ 010 40 22 55

How to Apply

បេក្ខជនដែលចាប់អារម្មណ៍សូមដាក់ C.V, cover letter រួមទាំងការរំពឹកទុកប្រាក់ខែនិងរូបថត ជាមួយនិងឯកសារផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធ សូមផ្ញើទៅកាន់ អ៊ីម៉ែល : info@ntltechnology.net / sale@ntltechnology.net

Website: www.ntltechnology.net

Address:  #67A, St.160, Sangkat Teuk Laak II, Khan Toul Kork, Phnom Penh.

ផុតកំណត់ :រហូតដល់គ្រប់ចំនួន

បេក្ខជនភេទស្រីមានអាទិភាព។

សំរាប់ពត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងទៅកាន់ 023 88 09 21/ 010 40 22 55

Apply for this Job

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *