ទំនាក់​ទំនង​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជ​កម្ម 023​67 67 687 / 086 94 84 83

Internet Technician (10 Post)

October 9, 2017

Company: OPENNET open
Job type: Full-Time
Job category:
Salary: $200-$500
Location:
Job expires in 07-11-2017

Company

King Technologies Co,.LTD. operates telecommunication services based on cable such as copper cable (ADSL, Broadband,etc..) and fiber cable for premium service such as FTTH , Leased Line, etc… Supporting the very latest in multimedia and internet services with the highest technology over the world. Its extensive nationwide network coverage is available in all 8 provinces in Cambodia (Phnom Penh capital , including some of provinces ). The company’s workforce consists of more than 700 people including local and foreign experts. Clients are individuals, businesses, research and educational organizations, NGOs, and departments of the Royal Government of Cambodia.

Job Description

 • លក្ខ័ណការងារ
  – មិនទាមទារបទពិសោធន៏នឹងចំណេះដឹងខ្ពស់
  – បេក្ខជនចេះផ្នែក IT នឹង អគិសនីខ្លះៗកាន់តែល្អ
  – មានយានជំនិះផ្ទាល់ខ្លួន
  – អាចធ្វើការនៅខាងក្រៅនឹងក្រោមសម្ពាធបាន
  – មានសុខភាពល្អ ទំនាក់ទំនងល្អ
 • អត្ថប្រយោជន៍
  – ប្រាក់ខែសមរម្យ + ប្រាក់លើកទឹកចិត្ត
  – ប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំទី១៣ & ១៤
  – មានឳកាសក្នុងការដំឡើងឋានៈ
  – ប្រាក់រង្វាន់បុគ្គលិកធ្វើការឆ្នើម
  – ធានារ៉ាប់រង
  – ដំណើរកំសាន្តប្រចាំឆ្នាំ
  – ផ្តល់ឯកសណ្ឋានក្រុមហ៊ុន នឹងសំភារៈការពារសុវត្ថិភាពក្នុងពេលបំពេញការងារ

Job Requirements

How to Apply

Interested Applicants:   should submit updated CV & Covering Letter to:

Address:  “No 49, Street 306, Sangkat Beoung Kengkang 1, Khan Chamkarmon, Phnom Penh”
Tel:              097 244 3287 / 016 544 032
Email:        hr@opennet.com.kh 

Website:    www.opennet.com.kh 

Apply for this Job